Billede af stråtag hentesStråtag


Foreningen-stråtag er forbrugeroplysning til alle, der interesserer sig for stråtag.

Vi er ikke helt uafhængige - foreningen er understøttet af eta-max


Det er specielt vigtigt for os at give et seriøst grundlag for beslutninger vedrørende nyt stråtag og udnyttelse af rummet under et stråtag.
Vi er en ret ny forening og lægger i første omgang vægt på at være modvægt til andre "manipulerende" foreninger, der bærer præg af at være markedsføring for forbrugerens egne penge.

Brandsikring

Brandsikring af stråtag:

Moderne brandsikring af stråtag skal opfylde kravene i BD30. Disse krav er udarbejdet af kompetente fagfolk.
Ved udnyttet tagetage opfyldes disse krav typisk af isoleringen med mineraluld, hvis den er fra spærfod til kip ("varm skunk").
Tit sælges dobbeltløsninger, hvor der også brandisoleres med en glasfiberdug under stråtaget. Det giver ingen ekstra brandsikkerhed, idet glasfiber i princippet blot er et ekstremt tyndt lag ekstra isolering.

Denne løsning markedsføres bl.a med "brandmærkningsordningen", - godkendt af et forsikringsselskab. Desværre for ejere af stråtag, har ingen kastet resurser efter at få godkendt en løsning uden ekstra materialer (udgifter). Der er ligesom ikke rigtigt nogen, der har interesse i det.

Men vi kan da trøste lidt ved at oplyse, at andre forsikringsselskaber giver lavere præmie uden "brandmærkning".KvistvinduerForeningen, der administrer "brandmærkningsordningen", undlader samtidig at videregive vigtige oplysninger omkring sikkerhed ved redningsåbninger i kviste, til den bredde offentlighed.

...konspirationsteri..., leg selv.
Vi modtager gerne indlæg af interesse for ejere af stråtag.

Billede af buet vindue med 2 rammer, hentes
Billede af buet vindue hentes

Buede vinduer f.eks for kviste til stråtag


Billede af buet vindue med 2 rammer, hentes
Billede af buet vindue hentes

Kviste til stråtag


Billede af bondehusvindue hentes

Viden om bondehusvinduer


Dansk Tækkemandslaug

Send ønske om at blive optaget på denne liste til info@foreningen-stråtag.dk